ХОДА визначатиме проекти, яким надаватиметься фінпідтримка з обласного бюджету


25 июля 2019 года.

Херсонською обласною державною адміністрацією оголошується конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету в 2020 році (далі -конкурс).

Конкурсні пропозиції для участі у конкурсі можуть подавати інститути громадянського суспільства, зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Програми (проекти, заходи), що подаються для участі в конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію таких цілей та пріоритетних завдань:

1) просвітницька діяльність з питань сприяння розвитку громадянського суспільства;
2) збереження та підтримка національно-культурної самобутності національних меншин та корінних народів;
3) аналітична діяльність і проведення соціологічних досліджень;
4) запобігання корупції;
5) сприяння впровадженню загальнодержавних реформ на регіональному рівні;
6) підвищення рівня громадянської активності членів територіальних громад, інституційної спроможності громадських об'єднань, забезпечення їх участі у реалізації в області державної політики.

У межах конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

1) проведення спрямованих на реалізацію цілей та пріоритетних завдань конкурсу конференцій, панельних дискусій, засідань за «круглим столом», конгресів, симпозіумів, тренінгів, курсів, навчальних семінарів, фестивалів, виставок;
2) випуск поліграфічної продукції, спрямованої на реалізацію завдань конкурсу (крім видавничої діяльності);
3) розробка та друк методичних матеріалів;
4) організація та проведення інформаційних кампаній, спрямованих на розвиток громадянського суспільства;
5) проведення культурно-просвітницьких заходів;
6) проведення соціологічних, суспільно-політичних досліджень та опутувань;
7) впровадження нових форм комунікації органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства з використанням сучасних ІТ-технологій.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою та повинна містити:

1) заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що затверджена організатором конкурсу, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви програми (проекту, заходу) та за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності);

2) опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для реалізації програми (проекту, заходу), за формою, затвердженою організатором конкурсу;

3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (у разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення (у довільній формі до 3-х аркушів).

Конкурсні пропозиції приймаються з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Херсонської обласної державної адміністрації по 01 серпня 2019 року включно щодня, крім вихідних та святкових днів, за адресою: пл. Свободи, 1, м.Херсон, 73003, каб. 415, управління регіональної політики обласної державної адміністрації, з 09.00 до 15.00 (перерва з 11.30 до 13.30), довідки за тел. (0552) 26-33-18. Електронні копії конкурсних пропозицій надсилаються на електронну адресу: proekt-uvp@ukr.net.

Новости по теме
Комментарии (0)

Новости