Підтримати

Публічна оферта

Цей Публічний договір оферти (надалі – Оферта) є публічною пропозицією сайту most.ks.ua (надалі – Сайт), в особі головного редактора Сергія Нікітенка, укласти договір, який визначає порядок доступу до сайту most.ks.ua , на зазначених нижче умовах.

Оферта є договором приєднання для будь-якої особи (користувача), що використовує Сайт. Сайт пропонує укласти Оферту будь-якій особі. Оферту викладено в стандартній і незмінній для всіх формі у вигляді публічного договору, відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.

У разі прийняття викладених нижче умов фізична особа (Користувач), яка акцептує цю Оферту, здійснює оплату послуг щодо доставки інформації за допомогою сайту most.ks.ua , відповідно до умов цієї Оферти. Юридична особа приймає цю Оферту і здійснює оплату послуг на підставі виставленого рахунку. Категорії платної інформації визначаються редакцією самостійно. Оплата послуг Користувачем є акцептом Оферти

1. Поняття та визначення, що вживаються в Оферті

Публічна оферта (та/або Оферта) – дійсна пропозиція, що розміщена на сайті щодо підписки на сайт most.ks.ua , спрямована на невизначене коло фізичних осіб.

Сайт- https://most.ks.ua

Оферта – цей публічний договір про надання доступу до матеріалів Сайту

Користувач – фізична особа, яка досягла 18-ті років, та здійснює і має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет.

Підписка – повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов тарифу Підписки, розміщених на сторінці https://most.ks.ua.

Автопродовження підписки – сервіс автоматичного продовження Підписки за допомогою обраної Платіжної системи.

День – період часу тривалістю двадцять чотири години.

Місяць – період часу тривалістю тридцять днів.

Рік – період часу тривалістю триста шістдесят днів.

Платіжна система – фінансовий посередник, відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», який бере участь в розрахунках між Сайтом та Користувачем.

2. Предмет угоди

Відповідно до умов Оферти Сайт надає Користувачам повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті.

Надходження оплати від Користувача є прийняттям (акцептом) Оферти, що означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов Оферти.

Послуги для юридичних осіб, надаються виключно за окремими договорами з такими юридичними особами.

Акцептуючи даний Договір Користувач погоджується повністю й беззастережно із Офертою та із Політикою конфіденційності Сайту за посиланням https://most.ks.ua/politika-konfidentsijnosti/.

3. Порядок й умови оформлення Підписки

Для оформлення Підписки Користувачеві необхідно:

Уважно ознайомитися з умовами Оферти та прийняти її;

Обрати вказаний тарифі та спосіб Підписки за посиланням https://most.ks.ua/donate/ ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

Юридична особа здійснює перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ГО Херсонська обласна агенція громадської журналістики МІСТ на підставі виставленого рахунку. Факт оплати послуг. юридичною особою підтверджує повну згоду юридичної особи з умовами Оферти;

У своєму особистому кабінеті на сайті Платіжної системи Користувачеві доступна інформація щодо фінансової історії, строку дії підписки, можливості зміни паролю чи заміни платіжної картки. Цей перелік не є вичерпним та може змінюватись.

Оплата послуг редакції. проводиться Користувачем на умовах 100% передоплати за допомогою Платіжних систем, що визначені на сторінці https://most.ks.ua/donate/.

Сайт попереджає Користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартість послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (при їх наявності), надаючи свої послуги лише у випадку, якщо такі комісії і збори будуть оплачені Користувачем. Інформацію про дані комісіях і збори (при їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися у Платіжної системи. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються. Користувач, який скористався послугами Платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

Вартість Підписки визначено за посиланням https://most.ks.ua/donate/.

Редакція має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, розмір тарифу Підписки тощо шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на Сайті.

Зміни умов цієї Оферти набирають чинності з моменту опублікування на Сайті таких змін.

Зміни, що стосуються розмірів тарифів Підписки застосовуються тільки для Підписок, придбаних після такої зміни.

Відмова від послуг після оплати є неможливою.

4. Автопролонгація

Користувачі що оплачують Послуги Сайту щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового строку Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку Користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті Користувача на сайті Платіжної системи.

Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду, за умови повідомлення Користувачем про відмову в особистому кабінеті на сайті Платіжної системи не пізніш як за 2 робочих дні до кінця оплаченого строку Підписки.

Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду Користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Підписки Оферта автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Підписки з рахунку Користувача;

У разі недостатності коштів на рахунку Користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий строк не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку Користувача або заміни Користувачем рахунку в особистому кабінеті на сайті Платіжної системі.

5. Відповідальність

Користувач несе повну відповідальність за достовірність інформації, інформації і даних, вказаних ним при оплаті їм послуг редакції

Користувач не має права вказувати при реєстрації будь-які персональні дані третіх осіб, включаючи контактні дані (адреса, телефон, електронна пошта).

У разі пред’явлення до редакції. претензій з боку третіх осіб у зв’язку з використанням персональних даних, суб’єктами яких вони є, і наданих редакції. Користувачем, Користувач зобов’язується самостійно і за свій рахунок врегулювати всі такі претензії і судові позови або відшкодувати редакції. понесені у зв’язку з цим витрати .

Редакція не несе відповідальності за порушення умов Оферти, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, збої в енергетичних або телекомунікаційних мережах (в тому числі порушення роботи ліній зв’язку, несправність обладнання і т. п.), страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання редакцією умов Оферти і непідконтрольні редакції.

Редакція також не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Офертою, а також не компенсує збитки, що виникли в тому числі, але не обмежуючись, в результаті: протиправних дій користувачів; неправомірних дій третіх осіб, спрямованих на порушення інформаційної безпеки або нормального функціонування Сайту; збоїв в роботі Сайту, викликаних помилками в коді, комп’ютерними вірусами та іншими сторонніми фрагментами коду в програмному забезпеченні Сайту, в тому числі пов’язаних з діями третіх осіб; відсутності (неможливості встановлення, припинення та ін.) або недостатньої швидкості інтернет-з’єднань між сервером Користувача і сервером Сайту; інших випадків, пов’язаних з діями / бездіяльністю третіх осіб, спрямованими на погіршення загальної ситуації з використанням глобальної мережі Інтернет та / або комп’ютерного обладнання, що існувала на момент укладення Оферти тощо.

Всі суперечки, що випливають з правовідносин щодо Оферти, вирішуються шляхом переговорів

Розвиваємо проект за підтримки